×

Poradnia lekarza rodzinnego i pielęgniarki środowiskowej.

Lekarz rodzinny jest  lekarzem, z którym pacjenci kontaktują się w pierwszej kolejności. Zajmuje się oceną stanu zdrowia pacjenta, diagnozuje chorobę i ustala dalszy plan leczenia. Koordynuje  opiekę leczniczą, diagnostyczną oraz profilaktyczną w ramach swoich kompetencji.

Świadczenia POZ – udzielane są od poniedziałku do piątku od 8.00 do 18.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Opieka lekarzy rodzinnych i pielęgniarek jest dostępna w trybie ambulatoryjnym oraz w ramach wizyt domowych.

Nasze usługi świadczymy w ramach umowy z NFZ w zakresie POZ jak również komercyjnie dla pacjentów nie ubezpieczonych oraz pacjentów zamieszkałych na terenie Unii Europejskiej.

Istnieje możliwość rejestracji do lekarza POZ z wyprzedzeniem 2 dniowym. Rejestrujemy na godzinę (godzina jest orientacyjna):

  • Osobiście
  • Telefonicznie
  • Elektronicznie przez stronę internetową

Ponadto przyjmujemy pacjentów ubezpieczonych w firmie Allianz.

W ramach kompleksowej opieki lekarza rodzinnego po skierowaniu przez lekarza rodzinnego, do dyspozycji pacjentów dostępne są:

  • Gabinet Zabiegowy
  • punkt pobrań
  • pracownia USG.

Lekarz rodzinny funkcjonuje na prawie do imiennego wyboru lekarza jak również pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej. Wyboru można dokonać poprzez złożenie pisemnej deklaracji u lekarza i pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej w wybranej przez siebie przychodni.

Pielęgniarki środowiskowe oferują pomoc w zakresie leczenie ran, odleżyn, zmiany opatrunków pobrania krwi u pacjentów nie mogących przyjść do Punktu pobrań oraz wymiany cewników dopęcherzowych.